CADA QUAN HE DE DESPARASITAR EL MEU ANIMAL?

Els cadells es desparasiten abans de la primera vacunació, després als 15 dies i posteriorment cada 2 mesos fins als 6 mesos d'edat, a partir dels quals es desparasiten cada 3 mesos. També és important protegir-los contra puces i paparres.