CADA QUAN PUC BANYAR AL MEU CA?

Es recomana banyar-los una vegada al mes com a màxim. No hi ha cap pauta establerta, cal fer-ho quan fa falta. Es recomanable no fer banys durant la pauta vacunal, s'ha d'esperar 5 dies després de la vacuna per a poder banyar-los.