COM HE D’ALIMENTAR EL MEU CA O MOIX?

La millor manera d'alimentar el nostre animal és donar-li pinso de qualitat, ja que porta tots els nutrients que necessiten, també és més fàcil controlar l'aparició de sobreprés, ja que podem dosificar la quantitat de pinso diària que necessiten.