COM HE D’EDUCAR-LO?

Cal premiar-los quan facin una cosa ben feta, amb alguna llaminadura o amb carícies, quan facin alguna cosa mal feta és suficient dir “NO”, aixecant el to de veu i no fer-li cas durant una bona estona. Cal tenir en compte que si no es renyen just al moment no entenen perquè se'ls renya.

És important que tota la família es posi d'acord amb les normes que ha de seguir el nostre animal.