COM PUC EVITAR QUE CRIÏN O TINGUIN EL ZEL?

Hi ha dues maneres d'evitar el zel i per tant de que criïn: una és mitjançant un tractament farmacològic i l'altra és mitjançant l'esterilització, que consisteix en l'extirpació quirúrgica d'ovaris i/o matriu.

També es poden esterilitzar els mascles, sobretot per tractar alguns problemes de comportament com el marcatge, encara que l'esterilització en mascles no assegura que el problema de comportament es resolgui.

Tant en mascles com en femelles, sobretot en femelles si s'esterilitzen abans del primer zel, els redueix drasticament l'aparició de tumors de mames o en testicles, entre d'altres.