ES PODEN BANYAR ELS MOIXOS?

No hi ha cap impediment per banyar els moixos, però si no hi està acostumat des de petit és probable que no es deixi.